Skip to content →

Over ®

34-R.Mazier-020816-SmartPics.nl-KLY_9649
Robert Mazier & Co wordt gevormd door Robert Mazier en een netwerk van adviseurs waarmee Robert samenwerkt om projecten van betekenis tot een succes te maken. Robert is een adviseur, coach en trainer voor projecten van betekenis. Voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen en netwerken die van betekenis willen zijn voor hun omgeving. Juist door dicht te blijven bij de kern van de zaak: hun betekenis. Robert doet dit als bestuurskundige op basis van jarenlang adviserende en leidinggevende ervaring.

Die leidinggevende en adviserende ervaring is onder meer opgedaan als directeur van Trafieq, directeur van de stichting Chris en Voorkom! en als manager van de landelijke jeugdorganisatie JOP. Robert is betrokken geweest bij tal van adviesopdrachten en vernieuwingsprojecten. In de jaren daarvoor werkte hij als bestuursadviseur en consultant.

Robert begeleidt verschillende gemeenten, organisaties en projecten: van een beleidsproces tot een toekomstverkenning, van een lezing of dienst tot een trainings- of coachingtraject. Hij heeft verschillende gemeenten begeleid rond het thema zorg en het innemen van de eigen positie in de veranderende participatiesamenleving, maar ook rond thema’s als identiteit, generaties, profilering en missionaire houding. Vanuit JOP is hij betrokken geweest bij de opzet van de pioniersplekken. Nu begeleidt en coacht hij 5 pioniersplekken en geeft trainingen.

Competenties

 • Adviserend / analytisch
 • Procesmanagement
 • Trainingen, workshops en lezingen
 • Coaching / intervisie
 • Bestuurlijk sensitief
 • Creatief en vernieuwend
 • Flexibel
 • Betrokken

Thema’s

 • Leiderschap
 • Teamprocessen
 • Werving en selectie
 • Beleids- en bestuur
 • Participatie en samenleven
 • Sociale veiligheid en preventie
 • Educatie en weerbaarheid
 • Innovatie en pionieren
 • Zorg en diaconaat
 • Intergeneratief en jeugdwerk