Skip to content →

Over ®

34-R.Mazier-020816-SmartPics.nl-KLY_9649
Robert Mazier & Co wordt gevormd door Robert Mazier en een netwerk van adviseurs waarmee Robert samenwerkt om projecten van betekenis tot een succes te maken. Robert is een adviseur voor projecten van betekenis. Voor kerken, verenigingen en maatschappelijke organisaties die van betekenis willen zijn voor hun omgeving. Juist door dicht te blijven bij de kern van de zaak: hun betekenis. Robert doet dit als bestuurskundige op basis van jarenlang adviserende en leidinggevende ervaring in de samenleving, openbaar bestuur, kerk en jeugdwerk.

Sinds 2016 is Robert Mazier directeur van de stichting Chris en Voorkom! Daarvoor was hij enkele jaren gemeenteadviseur binnen de Protestantse Kerk en 6,5 jaar manager van het landelijk jeugdwerk (JOP) en betrokken bij tal van vernieuwingsprojecten. In de jaren daarvoor werkte hij als bestuursadviseur en consultant.

Robert begeleidt verschillende gemeenten en projecten: van een beleidsproces tot een toekomstverkenning, van een lezing of dienst tot een trainings- of coachingtraject. Hij heeft verschillende gemeenten begeleid rond het thema zorg en het innemen van de eigen positie in de veranderende participatiesamenleving, maar ook rond thema’s als identiteit, generaties, profilering en missionaire houding. Vanuit JOP is hij betrokken geweest bij de opzet van de pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk. Nu begeleidt hij 6 pioniersplekken, verzorgt intervisie met pioniers en geeft trainingen.

Competenties

 • Adviserend / analytisch
 • Procesmanagement
 • Trainingen, workshops en lezingen
 • Coaching / intervisie
 • Bestuurlijk sensitief
 • Creatief en vernieuwend
 • Flexibel
 • Betrokken

Thema’s

 • Beleids- en bestuursprocessen
 • Kerkelijke vernieuwing
 • Participatie en samenleven
 • Missionaire projecten en pioniersplekken
 • Diaconaat en zorgzame kerk
 • Intergeneratief en jeugdwerk
 • Sociale veiligheid en preventie
 • Kerk als fysieke ruimte