Skip to content →

Over ®

34-R.Mazier-020816-SmartPics.nl-KLY_9649
Robert Mazier & Co wordt gevormd door Robert Mazier en een netwerk van adviseurs waarmee Robert samenwerkt om projecten van betekenis tot een succes te maken. Robert is een adviseur en interim-leidinggevende voor projecten van betekenis. Voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, kerken en netwerken die van betekenis willen zijn voor hun omgeving. Juist door dicht te blijven bij de kern van de zaak: hun betekenis. Robert doet dit als bestuurskundige op basis van jarenlang adviserende en leidinggevende ervaring in de samenleving, openbaar bestuur, kerk en jeugdwerk.

Robert Mazier heeft ruime leidinggevende en adviserende ervaring. Als directeur van de stichting Chris en Voorkom! Daarvoor was hij enkele jaren adviseur binnen de Protestantse Kerk en 6,5 jaar manager van het landelijk jeugdwerk (JOP) en betrokken bij tal van vernieuwingsprojecten. In de jaren daarvoor werkte hij als bestuursadviseur en consultant.

Robert begeleidt verschillende gemeenten, organisaties en projecten: van een beleidsproces tot een toekomstverkenning, van een lezing of dienst tot een trainings- of coachingtraject. Hij heeft verschillende gemeenten begeleid rond het thema zorg en het innemen van de eigen positie in de veranderende participatiesamenleving, maar ook rond thema’s als identiteit, generaties, profilering en missionaire houding. Vanuit JOP is hij betrokken geweest bij de opzet van de pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk. Nu begeleidt hij 6 pioniersplekken, verzorgt intervisie met pioniers en geeft trainingen.

Competenties

 • Adviserend / analytisch
 • Procesmanagement
 • Trainingen, workshops en lezingen
 • Coaching / intervisie
 • Bestuurlijk sensitief
 • Creatief en vernieuwend
 • Flexibel
 • Betrokken

Thema’s

 • Leiderschap
 • Teamprocessen
 • Beleids- en bestuur
 • Participatie en samenleven
 • Sociale veiligheid en preventie
 • Educatie en weerbaarheid
 • Kerkelijke vernieuwing
 • Missionaire projecten en pioniersplekken
 • Diaconaat en zorgzame kerk
 • Intergeneratief en jeugdwerk